Dergi Ara >>
Derleme
1. EKT: Giriş ve tarihçe
C Kısa
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2003; 11(Ek 4):5-6
ÖZET
2. Elektrokonvulsif tedavinin etki mekanizması
C Kısa, Ç Aydemir
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2003; 11(Ek 4):7-11
ÖZET
3. Elektrokonvulsif tedavi için endikasyon ve kontrendikasyonlar
C Kısa, E Göka
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2003; 11(Ek 4):12-18
ÖZET
4. Elektrokonvulsif tedavi öncesi ve sonrası hastaya yaklaşım
C Kısa, A Kurt
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2003; 11(Ek 4):19-22
ÖZET
5. Elektrokonvulsif tedavide anestezi uygulaması
C Kısa, İT Okay, N Dilbaz
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2003; 11(Ek 4):23-28
ÖZET
6. EKT uygulaması
C Kısa, V Tüzer
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2003; 11(Ek 4):29-33
ÖZET
7. Elektrokonvulsif tedavinin yan etkileri
AD Başterzi, ES Yalçın, C Kısa
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2003; 11(Ek 4):34-38
ÖZET
8. Elektrokonvulsif tedavi, anestetik ajanlar ve psikotropik ajanlar ve psikotropik ilaçların etkileşimi
A Kurt, FV Yüksel, C Kısa
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2003; 11(Ek 4):39-43
ÖZET