Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:1992; Cilt: 1; Sayı: 1
Editörden
1. Prof Dr. Işık Sayılın A.Ü. Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezini Açış Konuşması (18 Ocak 1990)
I Sayıl
Kriz Dergisi, 1992; 1(1):2-3
2. Olağanüstü Koşullarda Krize Müdahalenin Yeri ve önemi
I Sayıl
Kriz Dergisi, 1992; 1(1):4-7
TAM METİN
Derleme
3. Psikiyatride Kriz Kavramı ve Krize Müdahale
Y Sözer
Kriz Dergisi, 1992; 1(1):8-12
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Krize Müdahale Merkezi Çalışmalarının Bir Yıllık Değerlendirilmesi
R Palabıyıkoğlu
Kriz Dergisi, 1992; 1(1):13-16
ÖZET
TAM METİN
5. İntihar Girişimi Olan Çocuklarda Yaşam Olayları
A Aysev
Kriz Dergisi, 1992; 1(1):17-21
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Dünyada Yaşlı İntiharları Epidemiyolojisi
C Fidaner, H Fidaner
Kriz Dergisi, 1992; 1(1):22-25
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
7. Yaşlılarda Depresyon ve Yaşam Doyumu
R Palabıyıkoğlu, T Yücat, S Haran
Kriz Dergisi, 1992; 1(1):26-31
ÖZET
TAM METİN
8. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde İntihar
M Yağlı, S Kırlı, MA Eskici
Kriz Dergisi, 1992; 1(1):32-37
ÖZET
TAM METİN
9. İntiharı Konu Alan Yayınlar Üstüne Bir Çalışma
I Sayıl, S Azizoglu
Kriz Dergisi, 1992; 1(1):38-41
ÖZET
TAM METİN