Dergi Ara >>
Yıl:1992; Cilt: 1; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1992;1(1):8-12
Psikiyatride Kriz Kavramı ve Krize Müdahale
Y Sözer
Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara
Psikiyatride kriz kavramı pek de uzun bir geçmişi olmayan, bugünkü anlamıyla yerleşmesi oldukça yeni sayılan bir kavramdır. Kriz, zorlayıcı yaşam olaylarını izleyen bir dönem, bir dönüm noktası olarak tanımlanır. Kriz, patolojik bir durum değildir. Ancak yeterince ve uygun bir biçimde ele alınmazsa potolojik durumlara özellikle psikolojik sorunlara neden olur. Bu yüzden kriz kavramı, psikiyatriyle uğraşan herkesin bilmesi gereken bir kavramdır. Yazıda kriz kavramı ve krize müdahalenin temel ilkeleri gözden geçirilmiştir.
The Concept of Crisis in Psychiatry and Crisis Intervention
Crisis, as a concept in the field of psychiatry is one without a remote history, it has not been long since it has settled in to it's current position. Crisis is defined as a period of time following stressful life events; a turning point It is not a pathological state, however, if not managed well it can lead to pathological consequences. Therefore the crisis concept is one which should be known well by all psychiatric proffessionalThe crisis concept, the goals and basic principles of crisis intervention have been discussed in this study.