Dergi Ara >>
Yıl:1992; Cilt: 1; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1992;1(1):22-25
Dünyada Yaşlı İntiharları Epidemiyolojisi
C Fidaner, H Fidaner
Dokuz Eylül Tıp Fak. Psikiyatri A.B.D,İZMİR
Yaşlıların intiharlarının ölçüsü olarak, 65-74 ve 75+ yaş gruplarındaki intihar hızları kullanılmaktadır. Yaşlı nüfusun artması ve sosyoekonomik gelişmeler, yaşlı intiharlarını gündeme getirmiştir. Macaristan, Avusturya ve Finlandiya, yaşlı intiharlarının en sık olduğu ülkeledir. Türkiye, Yunanistan ve Şili'de ise yaşlı intihar hızları en düşük düzeydedir. 75+ yaş grubunun ihtihar hızları 64-75 yaş grubundan yüksektir. Erkek yaşlılarda intihar hızları, kadın yaşlılardaki hızların 2-3 katı kadardır. Kalp hastalıkları, kanser depresyon ve organik ruhsal bozukluklar yaşlılarda intihar riskini arttırmaktadır
The Epidemiology of Elderly Suicide in the World
As an index of suicide in the elderly the rates of suicide tn 65-74 aand 75+ age groups are commonly referred to. The increase tn the elderly population and the relevant socioeconomical progress have brought the suicide tn the elderly Into focus of attention. Hungary, Austria and Finland are the countries with highest rates of suicide tn the elderly. This rate is lowest in Turkey, Greece and Chile.
The rate of suicide is higher in tehe 75+ than in the 64-75 age group. This rate is two to three times higher in the male than in the female elderly. Heart disease, cancer, depression and organic mental disorders increase the risk of suicide in elderly people.