Dergi Ara >>
Yıl:1992; Cilt: 1; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1992;1(1):38-41
İntiharı Konu Alan Yayınlar Üstüne Bir Çalışma
I Sayıl, S Azizoglu
A.Ü. PKUAM, Ankara
Bugüne kadar ülkemizde intihar konusunda birçok çalışma yapılmıştır. Ancak tüm çalışmaları derleyen bibliyografik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle, bibliyografik bir çalışmanın intihar konusunda araştırma yapmak isteyenlere kaynak olabileceği düşüncesi ile, böyle bir çalışma amaçlanmıştır. Çeşitli kaynaklar üzerinde yapılan tarama sonucu intihar konusunda ilk yazın tarihi olarak tesbit edilen 1932 yılı başlangıç olarak alınmıştır. Sonuçta bibliyografya 1932-1990 yıllara arasını kapsar hale gelmiştir. Çalışmada toplam 23 farklı kaynaktan yararlanılarak 80 farklı yazar ismi tesbit edilmiştir. Bu yazarlara ait yaygın sayısı ise 134'tür. Yayınların yıllara göre dağılımı kıyaslamalı olarak gözden geçirilmiş sonuçlar toplumsal tutum ve inançlar ile literatür bulguları doğrultusunda tartışılmıştır.
A Study on Researches Related with Suicide
Many studies have been made up to date in the field of suicide in our country. Nevertheless, a bibttographical study which covers all research is not cited.
This study has been planned to create a bibliographic reference for research on suicide.
1932 has been determined to be the date of onset qf ihe literatüre concerning suicide, thus, the bibliography covers the period 1932-1990.
80 authours in 23 references have been included in this study. These authers have been 134 publications.
The frequency per [year] of the reseach has been reviewed comparatively and the results have been discussed in accordance with the social attitudes beliefs and findings of the literature.