Dergi Ara >>
Yıl:1992; Cilt: 1; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1992;1(1):13-16
Krize Müdahale Merkezi Çalışmalarının Bir Yıllık Değerlendirilmesi
R Palabıyıkoğlu
Ankara Üniversitesi Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara
Krize Müdahale Merkezi 1989 yılı sonlarında kurulmuştur. Merkeze başvururlar; telefonla, doğrudan ve diğer kliniklerden sevk edilmek suretiyle yapılabilir. Merkezin kuruluşundan bu yana acil servisle işbirliği sürdürülmektedir. Bir yılın sonunda Merkeze yapılan başvuruların 1 yıllık dökümü yapılmıştır. İntihar girişimi olarak 121 olgu, kriz olgusu olarak değerlendirilen 154 kişi, telefonla 170 kişi, toplam 445 kişi Merkeze başvurmuştur. Sosyodemografik özellikler ve başvuru nedenleri verilmiştir. Merkezin hizmet verdiği grup 15-24 ve 25-34 yaş arasındaki genç ve genç yetişkinlerdir. Erkeklere göre kadınların oranı daha yüksektir. Başvuru nedenlerinin içinde, karşı cinsle ilişki güçlükleri birinci sırada yer almaktadır. Bunu aile üyeleri ile olan sorunlar izlemektedir.
The Evaluation of One- [year] Study of Crisis Intervention Center
Crisis Intervention Center has been established in the late 1989. Applications to the Center are being made by phone, in person, or through referral of other clinics. Cooperation with First Aid is maintained since the establishment of the Center, A tabulation of applications to the Center has been made at the end of the first [year]. There have been 121 suicide attempts, 154 crisis cases, 170 applications by phone, adding up to 445 persons. Soctodemographic variables and reasons of application were given. The Center is rendering services to young people between 15-24 and 25-34 ages. Number of females is higher than the number of males. Among reasons of application conflicts with the partner comes first. Problems with members of the family follows this.