Dergi Ara >>
Gelişim ve Psikoloji Dergisi>> Yıl:2023; Cilt: 4; Sayı: 8
Araştırma
1. Kronik Böbrek Hastası Ergenlerde Beden Algısı ve OlumsuzDeğerlendirilme Kaygısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 1
F Z Işık , V Demir
Gelişim ve Psikoloji Dergisi, 2023; 4(8):59-75
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. İfade Edici Dilde Toplumsal Cinsiyet Farklarına Dair Bir Derleme Çalışması:Yazılı ve Sözlü Dil Farkları
N Borhan
Gelişim ve Psikoloji Dergisi, 2023; 4(8):76-95
ÖZET
TAM METİN
3. Çocuklara Yöneltilmiş Şiddetin Beyin Yapılarına,Bilişsel Süreçlere Etkisi
G Akkan , S Varol Ülker
Gelişim ve Psikoloji Dergisi, 2023; 4(8):96-117
ÖZET
TAM METİN