Dergi Ara >>
Araştırma
1. Üniversite Öğrencilerinde Probiyotik-Prebiyotik Tüketimi ve FizikselAktivite Düzeyinin Uyku Kalitesi ile Akademik Başarı Üzerine Etkisi
F Özdengül, H D Ayar, H K Güven,B N Karakuş, H Küsen, M S İyisoy
Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry, 2023; 3(1):1-9
ÖZET
TAM METİN
2. Lineer IgA ve Tenin Anlamları: Nadir Görülen Bir Dermatolojik HastalıkYaşantısının Yorumlayıcı Fenomenolojik Analizi
S Başoğlu Yavuz
Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry, 2023; 3(1):10-26
ÖZET
TAM METİN
3. COVİD-19 Pandemisinin Erken Evresinde Ebeveyn Farkındalığı veKaygısı: Yüz Yüze Bir Çalışma
F Günay, F Orhon, N E Çullas İlarslan
Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry, 2023; 3(1):27-45
ÖZET
TAM METİN
4. Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının ŞizofreniHastalarının Ruhsal Belirti Düzeylerine Etkisi
V Demir , G Hızlı Sayar
Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry, 2023; 3(1):46-63
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Translasyonel Perspektiften Psikiyatrik Nörobilim veOptogenetik: Ruhsal Bozukluklarda Tanılama ve Tedavi içinZorlukları ve Vadettikleri
C Biçer, E Gültekin, T Sürmen, B Amil ,Y H Balcıoğlu
Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry, 2023; 3(1):64-87
ÖZET
TAM METİN
6. Cinsiyet Uyum Sürecindeki Translarla Klinik Sosyal Hizmet
H Pak
Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry, 2023; 3(1):88-108
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Psikiyatri Kliniğinde Yatan Bir Bireyin Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
H İ Bilkay , E Türkmen , T Yılmaz Bingöl, N Gürhan
Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry, 2023; 3(1):109-118
ÖZET
TAM METİN