Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Dergisi>> Yıl:2022; Cilt: 37; Sayı: 90
Araştırma
1. Ekonomik Güçlükler ile Evlilik Niteliği ArasındakiBağlantıların Aile Stres Modeli Çerçevesinde İncelenmesi
H Şahin, A Güre
Türk Psikoloji Dergisi, 2022; 37(90):1-14
ÖZET
TAM METİN
2. Psikodinamik Psikoterapide Duygular ve Belirtisel Değişim:Boylamsal bir Çalışma
A Çavdar
Türk Psikoloji Dergisi, 2022; 37(90):18-39
ÖZET
TAM METİN
3. Öz Tiksinme ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkideKendini Gizlemenin Aracı Rolü
A Yıldırım, B Bahtiyar
Türk Psikoloji Dergisi, 2022; 37(90):44-53
ÖZET
TAM METİN
4. “Anababalık Destek Programının” Anababalık Tutum veDavranışları, Anababalık Yetkinliği ve Anababalık StresiÜzerindeki Etkililiği
M Ekşisu, EG Kapçı
Türk Psikoloji Dergisi, 2022; 37(90):57-77
ÖZET
TAM METİN
5. Evlilik: Sistemi Meşrulaştırma Kuramı Açısından Bir İnceleme
Ö Akbalık Doğan, D Hasta
Türk Psikoloji Dergisi, 2022; 37(90):83-98
ÖZET
TAM METİN
6. Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Yönelik Örgütsel Önlemlerile Örgütsel Güven ve Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerdeNörotikliğin Rolü
F Ayyıldız , Y Kuş , Dİ Çam
Türk Psikoloji Dergisi, 2022; 37(90):103-118
ÖZET
TAM METİN