Dergi Ara >>
Araştırma
1. Ergenlerin Temel Psikolojik İhtiyaçları ile Problemli İnternet Kullanımları Arasındaki İlişki: Yaşam Doyumunun Aracı Rolü
S Okur, M Özekes
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2020; 7(4):214-222
ÖZET
TAM METİN
2. Kumar Risk Tarama Ölçeği’nin (KURT) Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
K Tekin, C Güliyev, E Yılmaz, K Ögel, BC Yüksel
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2020; 7(4):223-228
ÖZET
TAM METİN
3. Bağımlılık Tedavisinde Aile Görüşme Sayısının Madde Kullanımı ve Tedaviye Uyumu Üzerine Etkisi: Ön Çalışma
G Kahyaoğlu, M Dinç, S Işık, K Ögel
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2020; 7(4):229-233
ÖZET
TAM METİN
4. Öğrencilerde Madde Kullanımına İlişkin Medya Okuryazarlığının Araştırılması: Niteliksel Bir Çalışma
H Jormand, S Bashirian, M Barati, F Rezapur-Shahkolai, M Babamiri
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2020; 7(4):234-240
ÖZET
TAM METİN
5. Öğrencilerde Madde Kullanımına İlişkin Medya Okuryazarlığının Araştırılması: Niteliksel Bir Çalışma
MG Ayhan, AH Öztürk, H Seven, SK Ercan, İ Eren
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2020; 7(4):241-247
ÖZET
TAM METİN
6. Sigara Bırakma Başarı Öngörü Ölçeği'ne (SCSPS) Dayalı Bırakma Tahmini İçin Kesim Değeri: Bir Ön Çalışma
E Tanımlı, MM Başpınar, O Basat
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2020; 7(4):248-252
ÖZET
TAM METİN
7. Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerde Alkol ve Madde Bağımlılıklarını Keşfetmek: Bağımlılar, Bağımlı Yakınları, Yerel ve Uluslararası Kurumların Bakış Açılarını Sentezleyen Nitel Bir Araştırma
M Taşdemir, H Küçükali, A Uçar, H Sur
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2020; 7(4):253-276
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Pandemiden Çıkarılan Dersler: Covid-19 ve Madde Kullanımı
HO Torun, H Coşkunol
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2020; 7(4):277-281
ÖZET
TAM METİN