Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2009; Cilt: 29; Sayı:
Araştırma
1. Kurulacak Bir Performans Değerlendirme Sistemi Hakkında Akademik Personelin Görüşleri
G Başbuğ, P Ünsal
Psikoloji Çalışmaları, 2009; 29():1-24
ÖZET
TAM METİN
2. Durumsal-Sürekli Depresyon Ölçeği'nin Birleşen, Yapı ve Zamandaş Geçerliği
A Özer, S Özer
Psikoloji Çalışmaları, 2009; 29():25-38
ÖZET
TAM METİN
3. Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeği'nin Geliştirilmesi
SE İmamoğlu, B Aydın
Psikoloji Çalışmaları, 2009; 29():39-64
ÖZET
TAM METİN
4. Ebeveyn Tutumları ve Gençlerin Ahlaki Muhakeme ve Ahlaki Yönelimleri Arasındaki İlişkiler
S Cesur, NÖ Küyel
Psikoloji Çalışmaları, 2009; 29():65-91
ÖZET
TAM METİN