Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 29; Sayı: >> Özet
TAM METİN
Psikoloji Çalışmaları; 2009;29():25-38
Durumsal-Sürekli Depresyon Ölçeği'nin Birleşen, Yapı ve Zamandaş Geçerliği
A Özer, S Özer
İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Bu çalışmada, Durumsal-Sürekli Depresyon Ölçeği'nin (DU-DEP, SÜ-DEP) Beck Depresyon Envanteri (BDE) ile birleşen; Sürekli Kaygı (SÜ-ANX), Sürekli Öfke (SÜ-ÖFKE) ve Sürekli Öfke İfade Tarzı (ÖFKE-İÇ, 'ÖFKE-DIŞ ve ÖFKE-KONT) ölçekleri ile yapı; kontrol ve klinik gruplardaki ayırt ediciliğine bakılarak da zonıandaş geçerlikleri araştırılmıştır. Araştırmaya, Doğuş Üniversitesinden 83'ü, klinik psikoloji lahoraiuvarına psikolojik yardım almak için başvuranlar olmak üzere, toplam 189 öğrenci katılmıştır. 'Öğrencilere, BDE, SÜ-ANX, SÜ-ÖFKE, Öfke İfade Tarzı, DU-DEP ve SÜ-DEP ölçekleri verilmiştir. DU- ve SÜ-DEP ölçekleri BDE arasında, sırasıyla, 0,74 ve 0,60 düzeylerinde istatistiksel anlamlılıkta korelasyonlar gözlenmiştir. Ancak, bu ölçeklerin SÜ-ANX ile oluşturdukları yüksek korelasyonlar, kaygının depresyon ölçekleri arasındaki ilişkiden arındırılmasını gerektirmiştir. Kısmi korelasyon analizlerinde, SÜ-ANX'tıı etkileri çıkartıldığında, BDE ile-SÜ-DEP arasındaki korelasyon 0,16'a düşerken, BDE ile DU-DEP korelasyonunu anlamlılığını korumuştur (0,51). Klinik grubun, SÜ-DEP ve DU-DEP ortalamalarının kontrollerden istatistiksel anlaııUdıkta daha yüksek olduğu gözlenmiştir. DU- ve SÜ-DEP Ölçeklerinin klinik düzeydeki depresyonu anlamlı olarak ayırt ettiği anlaşılmaktadır. Birleşen geçerlik bağlamında, sürekli kaygının depresyon ölçekleri arasındaki yüksek korelasyonu kontrol edildiğinde, BDE ile DU-DEP arasındaki ilişki anlamlılığını sürdürürken, SÜ-DEP'in BDE ile korelasyonu kaybolmaktadır. Bu, depresyon sağaltımında kaygının da dikkate alınmasına işaret etmektedir. BDE ve DU-DEP depresyonun belirli bir andaki derinliğini anlamaya yardımcı olurken, SÜ-DEP depresyonun genelde yaşanma sıklığını ölçmesi açısından özgün bir rol oynayabilir.
Convergent, concurrent and construct validity of Turkish State-Trait Depression Scale
The purpose of the present study was to explore the convergent, construct and concurrent validity of the State-Trait Depression Scale (S-DEP, T-DEP) using Beck Depression Inventory (BDl), Trail Anxiety (T-ANX), Trait Anger (T-ANG) and Anger Expression (ANG-IN, ANG-OUT and ANG-CONT) Scales. The participants consisted of J89 undergraduate students of Dogus University, 83 of whom were applicants to the clinical psychology laboratory for psychological, help. They were administered the S-DEP. T-DEP, BDI, T-ANX, T¬ANG and Anger Expression Scales. The correlations of S- and T-DEP scales with BDI were statistically significant at 0,74 and 0,60, respectively. The finding that T-ANX correlated highly with the measures of depression, necessitated to conduct partial correlations by controlling the effects of T-ANX. When the effects of T-ANX were partial-led out, while the correlation between BDI and T-DEP dropped down to 0,16, the partial correlation between BDI and S-DEP maintained statistical significance (0.51). The clinical sample scored significantly higher than the control group on the measure of S-DEP and T-DEP indicating discriminant ability. S- and T-DEP Scales appear to discriminate clinically significant depression. The finding thai the correlation of BDI with T-DEP dropped down to insignificant levels by controlling the effect of T-ANX, but held up with S-DEP at significant levels can be taken as an indication that anxiety ought to be considered in the treatment of depression. Furthermore, while BDI and S-DEP primarily measures the intensity of depression at a given moment, T-DEP uniquely measures the frequency of depression experienced in general.

http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-togo-leather-black-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-small-31cm-red.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-cattle-skin-vein-handbags-orange-golden.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-clutch-29cm-croco-white-grey.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-32cm-ostrich-vein-6108-black-golden.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-clutch-29cm-croco-dark-red.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-herbag-31cm-green-canvas-bag.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-epsom-leather-wallet-camel-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-men-h-belt-138-silver-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-so-kelly-28cm-togo-leather-shoulder-bag-green-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-32cm-togo-leather-6108-electric-blue-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-epsom-leather-jige-clutch-29cm-orange.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-30cm-togo-leather-handbag-blue-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-medor-clutch-29cm-croco-burgundy.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-bolide-31cm-togo-leather-pink-bag.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-handbag-crocodile-leather-green-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-23cm-croco-leather-black.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-lindy-30cm-handbag-pink-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-small-31cm-elephant-grey.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-togo-leather-handbags-dark-blue-golden.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-wallet-togo-leather-black.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-dogon-wallet-togo-leather-h001-brown.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-cut-31cm-epsom-leather-clutch-orange.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-wallet-togo-leather-electric-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-wallet-togo-leather-pink.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-h-wallet-royal-blue-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-30cm-togo-leather-handbags-black-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-cut-31cm-epsom-leather-clutch-electric-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-lindy-30cm-handbag-blue-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-dogon-wallet-togo-leather-h001-burgundy.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-medor-clutch-29cm-croco-grey.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-epsom-leather-grey-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-cut-31cm-epsom-leather-clutch-elephant-grey.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-wallet-h005-red.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-lindy-30cm-handbag-camel-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-wallet-togo-leather-black.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-epsom-leather-jige-clutch-29cm-orange.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-evelyne-tpm-bag-pink.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-herbag-31cm-burgundy-canvas-bag.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-kelly-22cm-epsom-leather-yellow-silver-with-chain-strap.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-togo-leather-blue-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-30cm-birkin-bag-togo-leather-with-strap-light-pink-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-wallet-togo-leather-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-togo-leather-handbags-rose-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-small-31cm-brown.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-clutch-29cm-croco-green.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-epsom-leather-jige-clutch-29cm-brown.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-small-31cm-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-cattle-skin-vein-handbags-blue-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-25cm-handbag-6068-orange-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-large-36cm-black.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-togo-leather-handbags-red-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-epsom-leather-pink-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-cut-31cm-epsom-leather-clutch-pink.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-wallet-h005-in-orange.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-picotin-lock-togo-leather-red.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-kelly-22cm-epsom-leather-green-silver-with-chain-strap.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-25cm-handbag-6068-orange-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-togo-leather-handbag-yellow-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-cattle-skin-vein-handbags-orange-golden.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-togo-leather-camel-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-men-h-belt-138-gold-light-coffee.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-28cm-bag-togo-leather-blue-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-small-31cm-pink.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-large-36cm-red.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-30cm-togo-leather-handbag-burgundy-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-evelyne-tpm-bag-dark-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-cattle-skin-vein-handbags-light-coffee-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-so-kelly-28cm-togo-leather-shoulder-bag-hot-pink-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-30cm-togo-leather-handbags-black-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-medor-clutch-29cm-croco-white.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-36cm-leather-handbag-black-hot-pink.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-handbag-crocodile-leather-brown-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-wallet-togo-leather-rose.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-bi-fold-wallet-h006-black.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-epsom-leather-red-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-togo-leather-handbags-black-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-evelyne-tpm-bag-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-men-h-belt-138-silver-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-epsom-leather-jige-clutch-29cm-black.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-epsom-leather-jige-clutch-29cm-brown.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-bolide-31cm-togo-leather-orange-bag.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-wallet-h005-h-red.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-medor-clutch-29cm-croco-burgundy.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-crocodile-leather-handbag-grey-white-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-lindy-30cm-handbag-red-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-cattle-skin-vein-handbags-dark-khaki-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-36cm-canvas-handbag-yellow.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-8616-handbag-cherry-pink.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-cut-31cm-epsom-leather-clutch-orange.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-lindy-30cm-handbag-orange-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-dogon-wallet-togo-leather-h001-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-handbag-crocodile-leather-green-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-kelly-22cm-epsom-leather-yellow-silver-with-chain-strap.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-evelyne-tpm-bag-camel.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-togo-leather-black-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-evelyne-tpm-bag-green.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-dogon-wallet-togo-leather-h001-green.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-cattle-skin-vein-handbags-blue-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-23cm-togo-leather-orange-silver.html