Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:1999; Cilt: 21; Sayı:
Araştırma
1. Genç ve Yaşlı Yetişkinde Yaş Stereotipleri
SA Arkonaç
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():1-20
ÖZET
TAM METİN
2. Alkolizm ve T. A. T.
T Tunaboylu İkiz
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():21-28
TAM METİN
Olgu Sunumu
3. Bir Alkol Vak'asının Psikolojik Değerlendirmesi
T Tunaboylu İkiz
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():29-40
TAM METİN
Derleme
4. Rasyonel - Emotif (RET) ve Bilişsel - Davranışçı Terapiler (BDT): Kuramdan Uygulamaya Uzanan Çizgide Farklar
G Çörüş
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():41-50
TAM METİN
5. Rasyonel - Emotif (RET) ve Bilişsel - Davranışçı Terapiler (BDT): Yakın Dönem Araştırma Bulguları
G Çörüş
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():51-62
TAM METİN
6. Klinik Korkunun Yerleşmesinde İnkubasyonun Bolü
S Bulduk
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():63-74
TAM METİN
Araştırma
7. Yaratıcı Düşünme ve Eğitim
S Bulduk
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():75-82
TAM METİN
8. Görmeyen Ergenlerin Benliklerinin ve Aile Tutumlarının İncelenmesi
H Bacakoğlu, İA Arık
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():83-92
TAM METİN
9. Resmin Tanımaya Etkisi
A Ayçiçeği
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():93-110
TAM METİN
10. Mastektomi Geçirmiş Kadınların Psikolojik Yönden İncelenmesi
G Şendil
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():111-122
ÖZET
TAM METİN
11. Bir Büro Ortamında Çalışan Kişilerin Ast, Üst ve Aynı Düzeydeki İşgörenlerde Aradıkları İletişim Becerileri
P Ünsal, A Oğuz, C Özburun, E Özlü
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():123-138
ÖZET
TAM METİN
12. İlkokul Öğretmenleri Taraşından Algılanan İş Stresi Alanlarının Cinsiyete Göre İncelenişi
P Ünsal, G Akbaş
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():139-154
ÖZET
TAM METİN
Derleme
13. İntikal ve Psikanalitik Bir Bakış Açısı
T Tunaboylu İkiz
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():155-158
TAM METİN
14. Türk Psikiyatri Tarihi ve Psikanalizin Yeri
T Tunaboylu İkiz
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():159-168
TAM METİN
Araştırma
15. Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı ve Anlamca İlgili Kelimelerin Hafızadaki Konumu
A Ayçiçeği, S Tunoğlu
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():171-182
TAM METİN
16. Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı ve Anlamca İlgili Kelimeler Kendileriyle İlgili Olmayan Kelimelerin Tanınmasına Ket Vurmakta mıdır?
A Ayçiçeği, Z Doğan, E Gönenç
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():183-190
TAM METİN
17. Tekrarlama Kolaylaştırıcı Etkisinin Sınırları
A Ayçiçeği, N Torbalı, A Karslı
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():191-202
TAM METİN
18. Hatırlama Zamanının Sınırlı Olduğu Durumda Yerleştirme Metodunun Etkinliği
A Ayçiçeği, M Göçmen, E Bal
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():203-214
TAM METİN
19. Zihinde Yeniden İnşa
A Ayçiçeği, E Özdemir
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():215-220
TAM METİN
20. Kosslyn, Ball ve Keiser'in Harita Öğrenme Deneyine Farklı Bir Yaklaşım
A Ayçiçeği, E Özdemir, A Yurtsever
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():221-232
TAM METİN
21. Soyut Kelimeler de Somut Kelimeler Kadar Hatırlanabilir mi?
A Ayçiçeği, S Yüceil
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():233-240
TAM METİN
22. Zekanın Müzik Yeteneğine Etkisi
A Ayçiçeği, N Aydemir
Psikoloji Çalışmaları, 1999; 21():241-248
TAM METİN