Dergi Ara >>
Editörden
1. Sentetik Kannabinoidler: Son Yılların Krizi
C Evren, M Bozkurt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(1):1-11
TAM METİN
Araştırma
2. Gerilim ve migren tipi baş ağrılarına eşlik eden islevsel olmayan bilişsel içerikler ve tutumlar
KF Yavuz, N Yavuz, S Ulusoy, İ Alnıak, HNG Güneş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(1):12-21
ÖZET
TAM METİN
3. Atomoksetin tedavisi alan çocuk ve ergenlerde karaciğer enzimleri ve bilirubin düzeyleri
ÖŞ Üneri, M Çopur, C Tanıdır, H Güneş, A Erdoğan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(1):22-27
ÖZET
TAM METİN
4. Parkinson hastalığında cinsel işlev bozukluklarının kadın ve erkek hastalarda belirleyicileri
Mİ Atagün, B Atmaca, F Özer, S Özben, R Tıraş, S Çetin, MF Genç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(1):28-35
ÖZET
TAM METİN
5. Çok-Yönlü Eylemli Kişilik Ölçeği’nin Türkçe formunun değerlendirilmesi
H Atak, EG Kapçı, F Çok
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(1):36-45
ÖZET
TAM METİN
6. Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde denetimli serbestlik 2010 yılı sonuçları ve şehir merkezi dışından başvurularda tedavi uyumlarının değerlendirilmesi
A Akpınar, O Şalış, UM Aksoy
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(1):46-54
ÖZET
TAM METİN
7. Çocukluk çağı cinsel istismarı: Mağdur ve sanık açısından çok yönlü bakış
Ç Bilginer, ST Hesapçıoğlu, S Kandil
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(1):55-64
ÖZET
TAM METİN
8. Kadın Sığınma Evinde Yaşayan Kadınlar İle Şiddet Gördüğü Evde Yaşamaya Devam Eden Kadınların Bağlanma Biçimlerinin Ve Ruhsal Belirti Düzeylerinin İncelenmesi
M Gezen, TE Oral
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(1):65-71
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. “Borderline” Kişilik Bozukluğu: Duygudurum Dengeleyicilerinin Tedavideki Yeri
H Belli, C Ural, M Akbudak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(1):72-79
ÖZET
TAM METİN
10. Psikiyatri kliniklerinde yalıtım ve bağlama uygulamaları
R Bilici, M Sercan, E Tufan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(1):80-88
ÖZET
TAM METİN
11. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Ebeveynleri ve Kardeşlerinde Psikopatoloji
SG İmren, AR Arman, S Ulusan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(1):89-95
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
12. Travma sonrası stres bozukluğu tanılı hastada göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) tedavisi: Olgu sunumu
H Balıbey, A Balıkçı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(1):96-101
ÖZET
TAM METİN
13. 84 yaşında ilk manik atak
MZ Eroğlu, G Karakuş, L Tamam, BA Levent
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(1):102-105
ÖZET
TAM METİN
14. Tek Doz Olanzapin İle Gelişen Ölümcül Nöroleptik Malign Sendrom: Bir Olgu Sunumu
H Harmancı, SE Taycan, FÇ Çelikel, HK Ünaldı, G Kurt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(1):106-110
ÖZET
TAM METİN
15. Kardiyak Transplantasyon Sonrası Siklosporin ve Sertralin Kullanımı ile İlişkili Olabilecek Akut Psikotik Bozukluk: Bir Olgu Sunumu
ME Memetoğlu, Ö Yalçın, O Erbasan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(1):111-114
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
16. Bipolar Bozuklukla Birlikte Görülen Obsesif Kompülsif Bozuklukta Essitalopramın Etkinliği
M Herstowska, WJ Cubała
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(1):115-116
TAM METİN
17. Sertralinden Kaynaklanan Üriner İnkontinans Durumunda Fluoksetin Tedavisine Geçiş: Olgu Sunumu
PG Özdemir, A Aydın, M Güleç, EFA Çim
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(1):117-118
TAM METİN