Dergi Ara >>
Derleme
1. Koruyucu Psikiyatri: Tarihçesi, Sınırları, İlgili Disiplinler
B Coşkun
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2011; 4(4):1-9
ÖZET
2. Koruyucu Ruh Sağlığının İhmal Edilen Değişkenleri: Sosyoekonomik ve Kültürel Etkenler
B Kaya
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2011; 4(4):10-17
ÖZET
3. Koruyucu Psikiyatri Açısından Çocuk Yetiştirme, Aile ve Toplum
YI Taner, AE Tufan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2011; 4(4):18-25
ÖZET
4. Toplum, Aile ve Şiddet
A Sır, MC Kaya, Y Bez
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2011; 4(4):26-31
ÖZET
5. Koruyucu Psikiyatri Açısından Ruhsal Travma
AT Aker, N Üzer, G Şentürk
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2011; 4(4):32-35
ÖZET
6. Koruyucu Psikiyatri Açısından Toplu Yaşanan Yerler (Okul, İşyeri, Huzurevi, Cezaevi)
N Kuğu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2011; 4(4):36-43
ÖZET
7. Koruyucu Psikiyatri Açısından İntihar Davranışı ve Krize Müdahale
HD Özgüven, I Sayıl
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2011; 4(4):44-48
ÖZET
8. Koruyucu Psikiyatri Açısından Şizofreni: Şizofreniden Temel Korunma
H Soygür, K Alptekin
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2011; 4(4):49-56
ÖZET
9. Koruyucu Psikiyatri Açısından Duygudurum Bozuklukları
F Akdeniz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2011; 4(4):57-60
ÖZET
10. Koruyucu Psikiyatri Açısından Anksiyete Bozuklukları
N Dilbaz, OB Kaya, H Kaya
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2011; 4(4):61-69
ÖZET
11. Koruyucu Psikiyatri Açısından Cinsel Gelişim ve Cinsel İşlev Bozuklukları
S Doğan, E Özkorumak
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2011; 4(4):70-75
ÖZET
12. Koruyucu Psikiyatri Açısından Madde Bağımlılığı/Kötüye Kullanımı
K Ögel
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2011; 4(4):76-81
ÖZET
13. Koruyucu Psikiyatri Açısından Psikiyatrik İyileştirim
M Yıldız
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2011; 4(4):82-85
ÖZET
14. Koruyucu Psikiyatri Açısından Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Rehabilitasyon Çalışmaları
H Ensari
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2011; 4(4):86-93
ÖZET
15. Koruyucu Psikiyatri ve Hemşirelik
S Doğan, S Sabancıoğulları
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2011; 4(4):94-100
ÖZET
16. Koruyucu Psikiyatri ve Sosyal Hizmet
I Bulut
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2011; 4(4):101-109
ÖZET
17. Koruyucu Psikiyatri Açısından Ruh Sağlığının Güçlendirilmesi
B Coşkun
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2011; 4(4):110-119
ÖZET
18. Koruyucu Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Politikaları
Dİ Akbıyık
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2011; 4(4):120-122
ÖZET