Dergi Ara >>
Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 1; Sayı: 1
Araştırma
1. Yatılı ve Taşımalı Eğitim Veren Bir Okuldaki Öğrenci Sorunları ve Sunulan Okul Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri
Ö Sezer, Y Çırak, O Yıldırım
Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2018; 1(1):1-30
ÖZET
TAM METİN
2. Okul Psikolojik Danışmanlarının E-Rehberlik Modülü Kapsamında Rehberlik Hizmetlerinin Planlanmasına İlişkinGörüşleri
ÖTagay, Z Karataş
Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2018; 1(1):31-43
ÖZET
TAM METİN
3. Paylaşım Evimiz Uygulamasının Ortaokul Öğrencilerinin Sorumluluk Değeri Üzerine Etkisi
E Gürsoy
Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2018; 1(1):44-53
ÖZET
TAM METİN
4. Roman Çocukların Okul Devamsızlığına İlişkin Öğrenci,Öğretmen, Veli Görüşleri ve Çözüm Önerileri
H Kumcağız, Ö Özcan, C Şahin
Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2018; 1(1):54-85
ÖZET
TAM METİN