Dergi Ara >>
Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2020; Cilt: 4; Sayı: 2
Araştırma
1. Sosyal medya bağımlılığının sosyal onay ihtiyacı ve beden memnuniyeti ile ilişkisi
F Gökkaya, İ Deniz, Zt Gedik
Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 4(2):94-105
ÖZET
TAM METİN
2. Tükendim, tükendim, tükendim artık! Üniversite öğrencilerinde tükenmişliğe neden olan faktörler
L Korkmaz, DD Yurtören, T Tümözen
Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 4(2):106-123
ÖZET
TAM METİN
3. Suriyeli sığınmacı kadınlarda depresyonla ilişkili değişkenlerin incelenmesi
KK Başoğul , Y Korkut
Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 4(2):124-135
ÖZET
TAM METİN
4. Kişilerarası Duygu Düzenleme Anketi: Birlikte Kara Kara Düşünme ve Birlikte Yeniden Değerlendirme’nin Türkçeye uyarlanması
G Ata, ÖY Alkar
Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 4(2):136-150
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Kontrol odaklı davranış terapisi, TSSB şiddetinde, depresyonda ve ağrı düzeyinde azalma ile sonuçlandı: Bir vaka çalışması
S Cankardaş
Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 4(2):151-158
ÖZET
TAM METİN
Görüş
6. Psikolog unvanına sahip olabilmek için asgari yeterlilik şartları neler olmalıdır? Kuzey Amerika ve Avrupa örneği
HH Seçilmiş, ÖY Alkar
Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 4(2):159-163
ÖZET
TAM METİN