Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 4; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikoloji Dergisi; 2020;4(2):151-158
Kontrol odaklı davranış terapisi, TSSB şiddetinde, depresyonda ve ağrı düzeyinde azalma ile sonuçlandı: Bir vaka çalışması
S Cankardaş
Beykoz University, Istanbul
Kontrol Odaklı Davranış Terapisi (KODT), deprem, işkence ve savaş mağdurları ile yapılan çalışmalarda travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) tedavisinde etkili bir yöntem olduğu kanıtlanmış davranışsal bir psikoterapi yöntemidir. Bu vaka çalışması, fiziksel partner şiddetine maruz kalan bir kadında KODT'nin travmatik stres semptomları ve kronik ağrı tedavisinde etkinliğini test etmeyi amaçlamaktadır. Danışana biri 6 hafta, diğeri bir yıl sonra olmak üzere iki kontrol görüşmesini de içeren 10 seanslık KODT uygulanmıştır. Danışanın kronik ağrı yakınmaları olduğu için ağrı düzeyi de takip edilmiştir. Müdahale, travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon belirti düzeyinde ve ağrı şiddetinde azalma ve işlevsellikte artış ile sonuçlanmıştır. İyileşmenin 1 yıllık takipte de devam ettiği görülmüştür. Bu çalışmanın sonuçları, KODT'nin şiddete maruz kalanlar için de etkili bir müdahale yöntemi olarak kullanılabileceğini; bu örneklemle gerçekleştirilecek kontrol gruplu çalışmalar ile bu etkinin kanıtlanmasının gerekli olduğunu göstermiştir. Ayrıca, kronik ağrı hastalarında TSSB belirtilerini tedavi etmek, ilaç kullanmadan şiddetli ağrının üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir.
Control-focused behavior therapy resulted with decrease in the severity of PTSD, depression and pain level: A case study
Control- Focused Behavior Therapy (CFBT) is a behavioral psychotherapy method that is proven to be an effective treatment of post-traumatic stress disorder with earthquake, torture, and war survivors. This case study aimed to test the effectiveness of CFBT on treating traumatic stress symptoms and chronic pain in a woman who had been exposed to physical partner violence. Ten sessions of CFBT treatment including two control interviews- one six weeks, and one a year laterwere applied. Taking the patient’s pain complaints into account, the level of pain was also monitored. The treatment resulted in a decrease in the levels of PTSD and depression symptoms, pain severity, and an increase in functioning. This improvement was maintained at a 1-year follow-up. The results of this study suggest that CFBT can be used as an effective treatment method for victims of partner violence, but it is necessary to prove this effect with studies with control groups to be carried out with this sample. Additionally, treating PTSD symptoms among chronic pain patients could help them to overcome severe pain without drug use.