Dergi Ara >>
Spiritual Psychology and Counseling>> Yıl:2020; Cilt: 5; Sayı: 3
Araştırma
1. Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılık ve Bilinçli Farkındalık Arasındaki İlişki: Manevi İyi Oluşun Rolü
B Yavuz, B Dilmaç
Spiritual Psychology and Counseling, 2020; 5(3):257-271
ÖZET
TAM METİN
2. Bilinçli Farkındalık ve Manevi Zekanın Depresyon ve Anksiyete Belirtileri Üzerindeki Rolünün Değerlendirilmesi
P Ünal Aydın, Y Arslan, O Aydın
Spiritual Psychology and Counseling, 2020; 5(3):273-285
ÖZET
TAM METİN
3. Spiritüel İyi Oluş ile Mutluluk Arasındaki İlişki: Öğretmenler Üzerine Bir İnceleme
M Özgenel, Ö Yılmaz
Spiritual Psychology and Counseling, 2020; 5(3):287-300
ÖZET
TAM METİN
4. Öz-Yansıtma ve Maneviyat Arasındaki İlişkide Cinsiyetin Moderatörlük Rolünün İncelenmesi
H Rohyatin, M Ika R.P., L Latipun, Iswinart
Spiritual Psychology and Counseling, 2020; 5(3):301-312
ÖZET
TAM METİN
5. Yetişkinlerin Affediciliğinin Belirleyicisi Olarak Öfke, Şükran ve Psikolojik İyi Oluşun Etkisi
SD Bacıoğlu
Spiritual Psychology and Counseling, 2020; 5(3):313-326
ÖZET
TAM METİN
6. Ahlaki Bütünlük Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
N Okan, H Ekşi
Spiritual Psychology and Counseling, 2020; 5(3):327-340
ÖZET
TAM METİN
7. COVID-19 Korkusu ile Spiritüel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
F Kasapoğlu
Spiritual Psychology and Counseling, 2020; 5(3):341-354
ÖZET
TAM METİN
8. Kabul ve Kararlılık Terapisi Temelli Psikolojik Esneklik Grup Psikoeğitim Programının Etkililiğini Ölçmeye Yönelik Karma Bir Çalışma
B Kırca, H Ekşi
Spiritual Psychology and Counseling, 2020; 5(3):355-375
ÖZET
TAM METİN