Dergi Ara >>
Spiritual Psychology and Counseling>> Yıl:2018; Cilt: 3; Sayı: 2
Araştırma
1. Manevi Yönelimli Psikoloji ve Danışma Bağlamında İbn Atâullah el-İskenderî ve el-Hikemü’l-Atâiyye
S Kardaş
Spiritual Psychology and Counseling, 2018; 3(2):223-225
ÖZET
TAM METİN
2. İtikafın Durumluk-Sürekli Kaygı, İçsel Dindarlık ve Öznel İyi Oluş üzerindeki Etkileri
AC Karakaş, HH Eker
Spiritual Psychology and Counseling, 2018; 3(2):223-225
ÖZET
TAM METİN
3. Davranışsal Sağlık Lisansüstü Öğrencilerinin Manevi ve Dinsel Yetkinlikler Açısından Karşılaştırılması
JS Park, K Arveson, M Newmeyer, LA Underwood
Spiritual Psychology and Counseling, 2018; 3(2):223-225
ÖZET
TAM METİN
4. Evlilik Doyumu ve Yaşam Doyumu: Maneviyatın Aracılık Etkisi
F Kasapoğlu, A Yabanigül
Spiritual Psychology and Counseling, 2018; 3(2):223-225
ÖZET
TAM METİN
5. Diyalojik Psikoloji ve İlahiyat Bakış Açılarından Gazileri Anlamak
J Grimell
Spiritual Psychology and Counseling, 2018; 3(2):223-225
ÖZET
TAM METİN
Kitap Değerlendirmesi
6. Danışmanlık ve Psikoterapi üzerine Teistik Yansımalar
MC Acar
Spiritual Psychology and Counseling, 2018; 3(2):223-225
TAM METİN