Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Dergisi>> Yıl:1994; Cilt: 9; Sayı: 33
Derleme
1. Test Kullanımında Temel Konular
S Gülgöz
Türk Psikoloji Dergisi, 1994; 9(33):1-8
ÖZET
TAM METİN
2. Güvenirliği ve/veya Geçerliği Sınanmış Psikolojik Testler
N Öner
Türk Psikoloji Dergisi, 1994; 9(33):9-18
ÖZET
TAM METİN
3. Psikoloji Araştırmalarında Ölçek Kullanımı
N Şahin
Türk Psikoloji Dergisi, 1994; 9(33):19-26
ÖZET
TAM METİN
4. Ölçek Uyarlamasındaki Sorunlar ve Bazı Çözüm Yolları
I Savaşır
Türk Psikoloji Dergisi, 1994; 9(33):27-32
ÖZET
TAM METİN
5. Nöropsikolojik Testler ve Nöropsikolojik Değerlendirme
Ö Öktem
Türk Psikoloji Dergisi, 1994; 9(33):33-44
ÖZET
TAM METİN
6. Davranış Ölçümünde Yapısal Geçerlik Göstergesi
A Baykal
Türk Psikoloji Dergisi, 1994; 9(33):45-50
ÖZET
TAM METİN
7. Ölçmede Yeni Yaklaşımlar: Örtük Özellik Kuramı
E Erktin
Türk Psikoloji Dergisi, 1994; 9(33):51-60
ÖZET
TAM METİN