Dergi Ara >>
Türk Uyku Tıbbı Dergisi>> Yıl:2016; Cilt: 3; Sayı: 3
Derleme
1. Uykuda Seks Hastalığı
H Yılmaz, AK Ak
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2016; 3(3):51-54
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Uykuyla İlişkili Solunum Bozukluklarında Non-invaziv Mekanik Ventilasyon Tedavisinin Laktat Düzeyi Üzerine Etkisi
R Gümüşburun, Y Varol, ZZ Uçar, FM Gümüşburun, EA Çetinkaya, ÖE Tüzel, H Halilçolar
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2016; 3(3):55-64
ÖZET
TAM METİN
3. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Ekspiratuvar ve İnspiratuvar Kas Fonksiyonları
ET Parmaksız, B Salepçi, N Kıral, A Fidan, S Cömert, E Coşkun, B Çağlayan
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2016; 3(3):65-68
ÖZET
TAM METİN
4. Çocuk Sağlığı ile İlgilenen Hekimlerin Uyku Konusundaki Farkındalıkları
S Gündüz, E Uşak
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2016; 3(3):69-72
ÖZET
TAM METİN
5. Ürik Asit Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Bir Belirteç midir?
ET Parmaksız, B Salepçi, GA Güngör, S Cömert, E Parmaksız
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2016; 3(3):73-78
ÖZET
TAM METİN
6. Obstrüktif Uyku Apne Semptomları ile Uyku Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Hastane Anksiyete Depresyon Skorlarının Semptomlar ve Polisomnografik Bulgular ile İlişkisi
B Salepçi, GA Güngör, ET Parmaksız, A Fidan, N Kıral, SŞ Cömert, C Doğan
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2016; 3(3):79-84
ÖZET
TAM METİN