Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2014; Cilt: 1; Sayı: 3
Olgu Sunumu
1. Bipolar bozuklukta Etkin Olan Psikolojik Mekanizmaların Anlaşılması: Duygusal ve Bilişsel Süreçler Üzerine bir Vaka Örneği
B Safrancı
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2014; 1(3):1-16
ÖZET
TAM METİN
2. Winnicott’ın Nesne İlişkileri Kuramı ile Somatoform Bozuklukların İncelenmesi: Ağrı Bozukluğu Vakası
E Tathan
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2014; 1(3):17-28
ÖZET
TAM METİN
3. Büyüklenmecilik ya da İncinebilirlik: Narsisistik Kişilik Örgütlenmesinin Şema Terapi Yaklaşımı Çerçevesinde Ele Alınması
Y Ar
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2014; 1(3):29-43
ÖZET
TAM METİN
4. Öfkeye Farklı Açılardan Bakış: Öfkenin Mekanizması, Farklı Psikopatolojilerde Öfke veTerapistin Öfkesi
İ Dilekler, Z Törenli, K Selvi
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2014; 1(3):44-59
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Lars Von Trier’in Antichrist Filminin Görsel ve Psikolojik Analizi
T Yılmaz, B Yılmaz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2014; 1(3):60-71
ÖZET
TAM METİN