Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2017; Cilt: 20; Sayı: 39
Araştırma
1. Mizah Tarzları ile Kişilik Özellikleri, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişkiler
S Akdur, AD Batıgün
Türk Psikoloji Yazıları, 2017; 20(39):1-13
ÖZET
TAM METİN
2. Bağlanma Stilleri ve Yeme Tutumu Arasındaki İlişkide Geştalt Temas Biçimlerinin Aracı Rolü
E Vardal, AD Batıgün
Türk Psikoloji Yazıları, 2017; 20(39):14-25
ÖZET
TAM METİN
3. Özgür İrade ve Belirlenimcilik Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlaması ve Psikometrik Özellikleri
S Alper, N Sümer
Türk Psikoloji Yazıları, 2017; 20(39):26-38
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Nörogörüntüleme Çalışmalarında Etik Meseleler
ÖE Kaya
Türk Psikoloji Yazıları, 2017; 20(39):39-50
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Kimlik Liderlik Ölçeği'nin Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Üniversite Ögrenci Örnekleminde İncelenmesi
S Akfırat
Türk Psikoloji Yazıları, 2017; 20(39):51-69
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Baba Katılımında Etkili Faktörler ve Baba Katılımının Baba, Anne ve Çocuk Açısından Yararları
NP Uludağlı
Türk Psikoloji Yazıları, 2017; 20(39):70-92
ÖZET
TAM METİN