Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2017; Cilt: 20; Sayı: Özel
Editörden
1. Toplum, Kimlik ve Siyaset: Sosyal Psikolojik Yaklaşımlar Özel Sayısı
E Çelebi, YG Acar
Türk Psikoloji Yazıları, 2017; 20(Özel):1-2
TAM METİN
Araştırma
2. Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü
SÇ Bağcı, E Çelebi
Türk Psikoloji Yazıları, 2017; 20(Özel):3-23
ÖZET
TAM METİN
3. Kişisel ve Toplumsal Düzeylerde Eşitliğe Karşıtlık ve Değişime Direnmenin Muhafazakârlıkla İlişkisi
SA Sarıbay, IO Ökten, O Yılmaz
Türk Psikoloji Yazıları, 2017; 20(Özel):24-44
ÖZET
TAM METİN
4. Alevilerin İç-grup Yanlılığında Kimlikle Özdeşleşme ve Toplumsal Belleğin Rolü
MF Bükün, BC Ulu
Türk Psikoloji Yazıları, 2017; 20(Özel):45-61
ÖZET
TAM METİN
5. Muhafazakarlık, Kaygı ve Tehdit Edici Uyarıcılara Karşı Dikkat Yanlılığı
M Peker, RW Booth, U Dikçe
Türk Psikoloji Yazıları, 2017; 20(Özel):62-77
ÖZET
TAM METİN
6. Gezi Protestolarına Katılanların Politik Proflleri ve Demokratik Tutumları
G Baysu
Türk Psikoloji Yazıları, 2017; 20(Özel):78-95
ÖZET
TAM METİN
7. "Gezi, Bardağı Taşıran Son Damlaydı": Sosyal Psikolojik Bir Perspektifle Gezi Parkı İsyanını Anlamak
MG Yalçın, ÖM Uluğ
Türk Psikoloji Yazıları, 2017; 20(Özel):96-112
ÖZET
TAM METİN