Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2015; Cilt: 18; Sayı: 35
Derleme
1. Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme
F Yıldırım, B Abukan
Türk Psikoloji Yazıları, 2015; 18(35):1-12
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Görev Yönelimli ve İlişki Yönelimli Liderlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
MD Giray, D Güngör
Türk Psikoloji Yazıları, 2015; 18(35):13-20
ÖZET
TAM METİN
3. Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formunun Doğrulayıcı Faktör Analizi: Normal Zihinsel Gelişim Gösteren Çocukların Oluşturduğu Bir Örneklem
C Çelik, İ Yiğit, G Erden
Türk Psikoloji Yazıları, 2015; 18(35):21-32
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Dehşet Yönetimi Kuramı Üzerine Bir Derleme
C Doğulu, NS Uğurlu
Türk Psikoloji Yazıları, 2015; 18(35):33-50
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Bilişsel Kapalılık İhtiyacı Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi
BD Şeker, E Akman
Türk Psikoloji Yazıları, 2015; 18(35):51-66
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Öğrenilmiş Korkunun Söndürülmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Belleğin Yeniden-Bütünleştirme Sürecine Müdahale
S Dural, E Gür, H Çetinkaya
Türk Psikoloji Yazıları, 2015; 18(35):67-85
ÖZET
TAM METİN