Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2014; Cilt: 17; Sayı: 33
Derleme
1. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Baş Etme: Çok Boyutlu Bir İnceleme 
D Kandemirci, DY Kağnıcı
Türk Psikoloji Yazıları, 2014; 17(33):1-14
ÖZET
TAM METİN
2. Bipolar Bozuklukta Bilişsel Yatkınlık-Stres Kuramları 
Z Maçkalı
Türk Psikoloji Yazıları, 2014; 17(33):15-30
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
3. Aleksitimi: Bağlanma, Benlik Algısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke 
B Oktay, AD Batıgün
Türk Psikoloji Yazıları, 2014; 17(33):31-44
ÖZET
TAM METİN
4. Orta Çocuklukta Anneye Kaygılı ve Kaçınan Bağlanma: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II Orta Çocukluk Dönemi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması 
F Kırımer, E Akça, N Sümer
Türk Psikoloji Yazıları, 2014; 17(33):45-59
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Olay Sonrası Yanlış Bilgi Paradigması: Yaşlanma ve Stresin Etkisi 
M Mısırlısoy, S Ceylan
Türk Psikoloji Yazıları, 2014; 17(33):60-76
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
6. Çalışanların Günlük Duygu Durumu ve Üretim Karşıtı Davranışları Arasındaki İlişki: Genel Örgütsel Adalet Algısının Düzenleyici Rolü 
HTE Korkmaz
Türk Psikoloji Yazıları, 2014; 17(33):77-91
ÖZET
TAM METİN