Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2012; Cilt: 15; Sayı: 30
Araştırma
1. Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
MD Giray, DN Şahin
Türk Psikoloji Yazıları, 2012; 15(30):1-11
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. İşyerinde Birey-Çevre Uyumu: Kuramsal Yaklaşımlar ve Örgütsel Psikolojideki Yeri 
DU Irak
Türk Psikoloji Yazıları, 2012; 15(30):12-24
ÖZET
TAM METİN
3. Aleksitimi: Psikolojik Bir Semptom mu, Yoksa Bir Kişilik Özelliği mi? 
H Epözdemir
Türk Psikoloji Yazıları, 2012; 15(30):25-36
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Young Ebeveynlik Ölçeği - Anne Formu (YEBÖ-A) Psikometrik Özelliklerinin Bir Grup Ergen Üzerinde Değerlendirilmesi 
NH Şahin, M Özer
Türk Psikoloji Yazıları, 2012; 15(30):37-52
ÖZET
TAM METİN
5. Yüz Çekiciliğinin Dikkat Yanıp Sönmesi Sürecinde Neden Olduğu Dikkat Yanlılığının İncelenmesi 
O İyilikci, Ö Ertan
Türk Psikoloji Yazıları, 2012; 15(30):53-62
ÖZET
TAM METİN
6. Genç Yetişkin Kadınlarda Zayıflama Haplarına Yönelik Tutumları Ölçen Bir Ölçeğin Geliştirilmesi 
B Cihan, Ö Bozo
Türk Psikoloji Yazıları, 2012; 15(30):63-73
ÖZET
TAM METİN