Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2010; Cilt: 13; Sayı: 26
Araştırma
1. Olumlu Sosyal ve Saldırgan Davranışlar Ölçeği'nin Ergen Örnekleminde Psikometrik Açıdan İncelenmesi
F Bayraktar, Y Kındap, A Kumru, M Sayıl
Türk Psikoloji Yazıları, 2010; 13(26):1-13
ÖZET
TAM METİN
2. Üretim Karşıtı İş Davranışları Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
H Öcel
Türk Psikoloji Yazıları, 2010; 13(26):18-26
ÖZET
TAM METİN
3. Kontrol Odağı ve Eleştirel Düşünmenin Üniversite Öğrencilerinin İlişki Doyumsuzluklarına Verdikleri Tepkiler Üzerindeki Yordayıcı Rolü
OC Çırakoğlu, E Tezer
Türk Psikoloji Yazıları, 2010; 13(26):29-41
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Üst Biliş Hakkında Bir Gözden Geçirme: Üstbiliş Çalışmaları mı Yoksa Üst Bilişsel Yaklaşım mı?
S Karakelle, S Saraç
Türk Psikoloji Yazıları, 2010; 13(26):45-60
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri'nin (YİYE-I), Kendilik Algısı, Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Psikopatolojik Belirtiler Bağlamında İncelenmesi
NH Şahin, Aİ Yaka
Türk Psikoloji Yazıları, 2010; 13(26):64-76
ÖZET
TAM METİN
6. Romantik İlişkilerde Bağlanım: Dindarlık Algısı ve Romantik İlişkilerle İlgili Kalıpyargılar
N Okutan, AB Sunal
Türk Psikoloji Yazıları, 2010; 13(26):80-88
ÖZET
TAM METİN