Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2010; Cilt: 13; Sayı: 25
Araştırma
1. Akran Zorbalığı Ölçek Geliştirme Ön Çalışması: Kendini Bildirim Formu
F Kutlu, G Aydın
Türk Psikoloji Yazıları, 2010; 13(25):1-12
ÖZET
TAM METİN
2. Temel Değerlerin Ölçümü: Portre Değerler Anketinin Türkçe Uyarlaması
K Demirutku, N Sümer
Türk Psikoloji Yazıları, 2010; 13(25):17-25
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. İnsanlarda Özgeci İşbirliğinin Psikolojik ve Beyinsel Temelleri
Ş Güney, HG Bahçekapılı
Türk Psikoloji Yazıları, 2010; 13(25):29-38
ÖZET
TAM METİN
4. Anne-Baba Tutum ve Davranışlarının Psikolojik Etkileri: Türkiye'de Yapılan Çalışmalara Toplu Bakış
N Sümer, EG Aktürk, E Helvacı
Türk Psikoloji Yazıları, 2010; 13(25):42-59
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Ergenin Anne-Babadan Algıladığı Psikolojik Kontrol: Psikolojik Kontrol Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği
M Sayıl, Y Kındap
Türk Psikoloji Yazıları, 2010; 13(25):62-71
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Çocukları Suç Davranışına Yönelten Olası Risk Faktörleri
MN Korkmaz, G Erden
Türk Psikoloji Yazıları, 2010; 13(25):76-87
ÖZET
TAM METİN