Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2007; Cilt: 10; Sayı: 19
Derleme
1. Farklı Soyutlama Düzeylerinde Benlik Temsilleri -II- : ‘Bireysel Benlik’le İlgili Etmenlerin ‘Kolektif Benlik’ Temsiline Etkileri
S Arslan
Türk Psikoloji Yazıları, 2007; 10(19):1-15
ÖZET
TAM METİN
2. Değişim Körlüğü: Kuramsal ve Uygulamalı Yaklaşımlar
O İyilikçi, S Amado
Türk Psikoloji Yazıları, 2007; 10(19):17-31
ÖZET
TAM METİN
3. Plasebo Etkisi: Kuramsal Yaklaşımlar ve Fizyolojik, Nörolojik ve Psikolojik Bozuklukların Tedavisindeki Rolü
HB Ayvaşık, O Yorulmaz
Türk Psikoloji Yazıları, 2007; 10(19):33-54
ÖZET
TAM METİN
4. Yakın İlişkilere Bağlanım: Bilişsel ve Davranışsal Olarak İlişkiyi Sürdürme Mekanizmaları
A Büyükşahin
Türk Psikoloji Yazıları, 2007; 10(19):55-75
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Bilişsel Hatalar Ölçeği (BHÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
N Alçalar, G Bahadır
Türk Psikoloji Yazıları, 2007; 10(19):77-89
ÖZET
TAM METİN