Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 10; Sayı: 19>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2007;10(19):17-31
Değişim Körlüğü: Kuramsal ve Uygulamalı Yaklaşımlar
O İyilikçi, S Amado
Ege Üniversitesi, İzmir
Görsel sahnedeki belirgin değişikliklerin gözlemci tarafından saptanmasındaki güçlük, değişim körlüğü olarak adlandırılmaktadır. Değişim körlüğü, görsel dikkat kapasitesindeki yetersizliği vurgulaması, önemli pratik ve kuramsal sonuçlar doğurması, bazı kavramların işe vuruk tanımlarının yapılmasını sağlaması ve algı sürecine ilişkin klasik yaklaşımların sorgulanmasına olan katkısı bakımından çarpıcı bir fenomendir. Bu yazının amacı, değişim körlüğüne ilişkin yapılmış olan önemli çalışmalar ile yöntemsel yaklaşımları gözden geçirmek ve değişim körlüğünün pratik/kuramsal sonuçlarını tartışmaktır.
Change Blindness: Theoretical and Applied Approaches
Difficulty in detecting meaningful changes in visual scene is named as change blindness. Change blindness is a striking phenomenon as it emphasizes limited visual attention capacity, presents practical and theoretical conclusions, provides operational definitions of some concepts and contributes criticizing traditional approaches to perception. The purpose of this article is to review studies concerning change blindness, mention methodological issues and discuss practical/theoretical implications.