Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2002; Cilt: 5; Sayı: 9-10
Derleme
1. Trafik Kazalarında Sosyal Psikolojik Etmenler: Sürücü Davranışları, Becerileri ve Sosyal Politik Çevre
N Sümer
Türk Psikoloji Yazıları, 2002; 5(9-10):1-36
ÖZET
TAM METİN
2. Sürücünün Bilişsel Süreçlerini Anlamak: Trafik Güvenliği İçin Ne Kadar Gerekli ve Yeterli?
N Er
Türk Psikoloji Yazıları, 2002; 5(9-10):37-63
ÖZET
TAM METİN
3. Algı Süreçleri: Sürücülük ve Yol Tasarımı İlişkisi
S Amado
Türk Psikoloji Yazıları, 2002; 5(9-10):65-81
ÖZET
TAM METİN
4. Alkol, Öğrenme Süreçleri ve Trafik Kazaları
HB Ayvaşık
Türk Psikoloji Yazıları, 2002; 5(9-10):83-103
ÖZET
TAM METİN
5. Sürücü Davranışve Performansının Araştırılması: Yöntem ve Uygulama
T Lajunen
Türk Psikoloji Yazıları, 2002; 5(9-10):105-119
ÖZET
TAM METİN
6. Trafik Psikolojisi ve Psikoteknik Değerlendirmenin Tarihine Genel Bir Bakış
Y Yasak
Türk Psikoloji Yazıları, 2002; 5(9-10):121-136
ÖZET
TAM METİN
7. Türkiye'de Sürücü Değerlendirmeye Yönelik Yasalar ve Alınan Sonuçlar: Avrupa Ülkelerindeki Uygulamalarla Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
Ş Köksal
Türk Psikoloji Yazıları, 2002; 5(9-10):137-156
ÖZET
TAM METİN