Dergi Ara >>
Yıl:2002; Cilt: 5; Sayı: 9-10>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2002;5(9-10):105-119
Sürücü Davranışve Performansının Araştırılması: Yöntem ve Uygulama
T Lajunen
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Trafik psikolojisi disiplinlerarası bir alandır. Genel psikoloji içinde kullanılan yöntem ve yaklaşımlara ek olarak inşaat mühendisliği, şehir-bölge planlama, ergonomi, ekonomi ve sağlık bilimler alanlarında kullanılmakta olan yöntemleri de kullanır. Bu yöntemsel zenginlik, trafik psikologlarının kapsamlı yöntem ve istatistik bilmesini gerektirir. Bu yazının amacı, trafik psikolojisi alanında sıklıkla kullanılan yöntemleri tanıtmak ve bunların avantaj ve dezavantajlarını tartışmaktır.
Studying Driver Behaviour and Performance: Methods and Applications
Traffic psychology is a truly inter-disciplinary field. In addition to research methods and approaches of mainstream psychology, traffic psychologists use methods employed in other sciences, like civil engineering and city planning, ergonomics, economics and medical sciences. Due to this methodological richness, a traffic researcher needs profound methodological and statistical knowledge. The aim of this paper is to describe some of the most frequently used methods in traffic research and discuss about their pros and cons.