Dergi Ara >>
Yıl:2002; Cilt: 5; Sayı: 9-10>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2002;5(9-10):65-81
Algı Süreçleri: Sürücülük ve Yol Tasarımı İlişkisi
S Amado
Ege Üniversitesi, İzmir
Bu yazının amacı, algı süreçlerinin sürücü davranışını etkilemedeki önemli rolünü ortaya koymaktır. Araç sürmede kişinin kendi hızını algılaması seçeceği sürüş hızını belirlerken, temas zamanı ve mesafe algısı hareket halinde iken vereceği kararları etkilemektedir. Buna karşılık, görsel algılamada periferal kapasitenin mekansal ve zamansal kısıtlılıkları, alışma etkisi ve algı yanılsamaları sürüş performansını düşürmektedir. Sürücülerin algısal kapasitelerini ve bu kapasiteyi etkileyen değişkenleri eğitim yoluyla öğrenmeleri ve yolların, araçların ve yol işaretlerinin sürücülerin algısal beceri ve kapasitelerini dikkate alarak doğru biçimde tasarlanmaları, yol güvenliğinin arttırılmasına önemli katkıda bulunacaktır.
Perceptual Processes: The Interplay Between Driving and Road Design
The purpose of this review is to emphasize the importance of perceptual processes in driving. While perception of one's own-speed determines the speed chosen for driving, time to contact and distance perceptions affect the decisions they take during driving. In addition, the spatial and temporal limits to the peripheral capacity, habituation effects, and perceptual illusions have an impact on the deterioration of driving performance. Road safety can be substantially improved by designing the physical environment, especially roads and road signs, and the vehicles consistent with derivers' perceptual abilities and capacities as well as training the drivers regarding their perceptual capacity and other relevant factors influencing this capacity.