Dergi Ara >>
Literatür Sempozyum>> Yıl:2014; Cilt: 1; Sayı: 3
Araştırma
1. Kırsal Kesimde ve Kentte Yaşayan Ev Hanımlarının Hayatta Kalma Belleği Açısından Karşılaştırılması
F Sayar
Literatür Sempozyum, 2014; 1(3):2-7
ÖZET
TAM METİN
2. Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde HAV sıklığı
Z Yüncü, BK Başay, E Altıntoprak, H Coşkunol, C Aydın
Literatür Sempozyum, 2014; 1(3):8-15
ÖZET
TAM METİN
3. Evli Çiftlerde Evlilik Uyumu ve Cinsel Doyum Arasındaki İlişkiler
CŞ Öztürk, H Arkar
Literatür Sempozyum, 2014; 1(3):16-24
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Duygudurum Bozukluğu ile Darier Hastalığı ve Mega Sisterna Magna Varyantı Birlikteliği: Olgu Sunumu
FC Güngör, Y Görgülü, Ü Özer
Literatür Sempozyum, 2014; 1(3):25-28
ÖZET
TAM METİN
5. Fahr Hastalığı: Olgu Sunumu
Y Kıvrak, S Gündüz, ENE Ataoğlu, İ Yağcı
Literatür Sempozyum, 2014; 1(3):29-31
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
6. Fibromiyaljili Hastaların Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi
EE Erşan, D Şencan, HC Gürbüz, Ha Deveci, A Karadağ
Literatür Sempozyum, 2014; 1(3):32-39
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Güncel Antipsikotik Kullanımı
MG Karaman, A Erdoğan
Literatür Sempozyum, 2014; 1(3):40-47
ÖZET
TAM METİN