Dergi Ara >>
Araştırma
1. İlkögretim Okullarında Zorbalığın Yaygınlığı ve Doğası
F Yurtal, F Cenkseven
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(28):1-13
ÖZET
TAM METİN
2. Lise Öğrencilerinde Problem Davranışların Görülme Sıklığı: İzmir Örneklemi
DM Siyez
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(28):15-31
ÖZET
TAM METİN
3. Üniversite Öğrencilerinde Ahlaki Davranışın Empatik Eğilim ve Kendini Ayarlama Açısından İncelenmesi
NA Kapıkıran
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(28):33-47
ÖZET
TAM METİN
4. İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar ve Algılanan Problem Çözme Becerilerinin Evlilik Doyumunu Yordama Gücü
N Güven, SA Sevim
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(28):49-61
ÖZET
TAM METİN
5. Sanat Etkinlikleriyle Zenginleştirilmiş Grupla Psikolojik Danışma Programının Üniversite Öğrencilerinin İyilik Hali Üzerine Etkisi
NO Duran, E Tezer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(28):63-77
ÖZET
TAM METİN
6. Korku Yaşantıları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
H Atılgan, M Saçkes, H Yurdagül, Y Çırak
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(28):79-94
ÖZET
TAM METİN
7. Kişilerarası Problem Çözme Envanterinin (KPÇE) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
S Çam, S Tümkaya
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(28):95-111
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Psikolojik Sağlamlık, Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler Üzerine Bir Derleme Çalışması
CA Gizir
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(28):113-128
ÖZET
TAM METİN
9. Anımsama Terapisi ve İleri Yaştaki Yetişkinlerle Grupla Psikolojik Danışmadaki Yeri
R Siviş
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(28):129-138
ÖZET
TAM METİN
10. Çocuk Cinsel İstismarı Hakkında Bir Derleme
S Bulut
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(28):139-156
ÖZET
TAM METİN