Dergi Ara >>
Araştırma
1. Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Bütünleştirilmiş Psikodramanın Temel İnançlar Üzerine Etkisi
Z Hamamcı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2003; 2(19):7-13
ÖZET
TAM METİN
2. Üniversite Öğrencilerinde Aleksitimi ve Yalnızlığın Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi
R Koçak
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2003; 2(19):15-24
ÖZET
TAM METİN
3. Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik
M Murat
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2003; 2(19):25-34
ÖZET
TAM METİN
4. Etkileşim Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
G Subaşı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2003; 2(19):35-40
ÖZET
TAM METİN
5. Akılcı Olmayan İnanç Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Kısaltma Çalışması
AS Türküm
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2003; 2(19):41-47
ÖZET
TAM METİN