Dergi Ara >>
Araştırma
1. 14-18 Yaş Grubu Ergenlere Yönelik Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği Geliştirilme Çalışması
M Bilgin
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1999; 2(12):7-15
ÖZET
TAM METİN
2. İletişim Becerileri Eğitimi Programının Öğretmen Adaylarının Ego Durumlarına ve Problem Çözme Becerisi
S Çam
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1999; 2(12):16-27
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Çözüm - Odaklı Kısa Süreli Terapi: Kuramsal Bir İnceleme
S Doğan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1999; 2(12):28-38
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Psikolojik Danışmanların Mesleki Doyumları ile Mesleki Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
SA Sevim, Z Hamamcı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1999; 2(12):39-46
ÖZET
TAM METİN