Dergi Ara >>
Yıl:1999; Cilt: 2; Sayı: 12>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 1999;2(12):7-15
14-18 Yaş Grubu Ergenlere Yönelik Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği Geliştirilme Çalışması
M Bilgin
Çukurova Üniversitesi, Adana
Bu çalışmada 14 - 18 yaş ergenlerinin sosyal yetkinlik beklentilerini saptayabilmek için bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Adana Merkez Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrenim gören 1400 öğrenci katılmıştır. Bu araştırmada Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği ile Kendini Kabul Envanteri kullanılmıştır. Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Analizler sonucunda Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği'nin geçerli ve güvenilir olarak 14 - 18 yaş arası ergenlerde kullanılabilecek bir ölçek olduğu görülmüştür.
Developing A Social Self - Efficacy Expectation Scale for Adolescents at the Age of 14 -18.
The aim of this study was to construct a scale to measure social self-efficacy expectation of adolescents between the ages of 14 - 18. A scale was constructed and for validity studies it was administreted together with Self Acceptance Inventory. Subjects were 1400 high school students attending Adana Industrial Occupation school. Considering reliability and validity study results, it can be concluded that the social self-efficacy expectation scale can be used for research purposes.