Dergi Ara >>
Yıl:1999; Cilt: 2; Sayı: 12>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 1999;2(12):28-38
Çözüm - Odaklı Kısa Süreli Terapi: Kuramsal Bir İnceleme
S Doğan
Gazi Üniversitesi, Ankara
Bu makalede, Kısa Süreli Aile Terapi Merkezinde ge-liştirilen Çözüm-odaklı kısa süreli terapi incelenmektedir. Makale, söz konusu merkezde 20-25 yıldır geliştirilmekte olan çözümler, çözümlerin işlerliği ve ilgili yöntemler hakkında genel bir fikir vermektedir. Çözüm- odaklı kısa süreli terapi, bireylerin yetersiz yönlerinden çok yeterli yönlerini, güçsüz yönlerinden çok güçlü yönlerini ve sınırlı yönlerinden çok olanaklarım vurgulayan bir yaklaşımdır.
Solution-Focused Brief Therapy; A Theoretical Review
This article describes the solution-focused brief therapy, developed at the Brief Family Therapy Center. It is a general view of solutions and how they work and of related specific procedures that have been developed during 20-25 years in this center. The solution-focused brief therapy is an approach that focuses on people's competence rather than their deficits, their strengths rather than their weaknesses, their possibilities rather than their limitations.