Dergi Ara >>
Editörden
1. Küresel ruh sağlığı ve bulaşıcı olmayan hastalık kapsamlarının uyum analizi: Ayrı demek eşit demek değildir
KM Münir
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(1):1-7
TAM METİN
Araştırma
2. Kırsal bir bölgede psikiyatri polikliniğine başvuran olguların psikiyatrik tanı dağılımı ve sosyodemografik özellikleri
EA Üçkardeş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(1):8-16
ÖZET
TAM METİN
3. Şizofreni hastalarında iç göçün suça etkisi var mı?
M Sercan, F Öncü, MC Ger, R Bilici, C Ural, BR Erim
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(1):17-26
ÖZET
TAM METİN
4. Aleksitimik olan ve olmayan major depresif bozukluk hastalarında intihar girişimi, intihar düşüncesi ve umutsuzluk düzeyleri
F İzci, S Zincir, SB Zincir, R Bilici, S Gica, MSİ Koç, T Göncü, A Terzi, UB Semiz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(1):27-33
ÖZET
TAM METİN
5. Baş ağrısı yalnızca baş ağrısı mıdır? Baş ağrısı ile ruhsal bozuklukların eştanısı
K Akyıldız, M Sercan, N Yıldız, A Çevik, A Kıyan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(1):34-46
ÖZET
TAM METİN
6. Temel sayı işleme görevleri kullanılarak matematik bozukluğu riskli öğrencilerin belirlenmesi
S Olkun, ZA Denizli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(1):47-57
ÖZET
TAM METİN
7. Panik bozukluğu olan hastalarda Eksen I ve Eksen II eştanısı açısından cinsiyet farklılıkları
MA Delice, A Tabo, G Alataş, Mİ Atagün
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(1):58-65
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Kleptomanide ayırıcı tanı ve psikodinamik yaklaşım: Bir olgu sunumu
M Baltacıoğlu, A Eşsizoğlu, Ç Yenilmez, C Kaptanoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(1):66-72
ÖZET
TAM METİN
9. Konjenital hipogonadizmi olan erkek hastada ek hastalık olarak anoreksiya nervoza: Olgu sunumu
M Özten, A Erol
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(1):73-76
ÖZET
TAM METİN
10. Erkeklerde bulimiya nervoza: Bir olgu sunumu
Ç Hocaoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(1):77-83
ÖZET
TAM METİN
11. Konjenital glokomu olan bir erkek ergende asetazolamid ile ilişkili olabilecek ilk atak psikotik epizod
O Yalçın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(1):84-86
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
12. Klozapin dozunun hızla arttırılmasına bağlı nöroleptik malin sendrom
ZB Tatar, E Kurt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(1):87-88
TAM METİN