Dergi Ara >>
Editörden
1. Bipolar bozuklukta kardiyometabolik eşhastalanım
DJ Martin, DJ Smith
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(4):315-319
Araştırma
2. İlk atak ve rekürren major depresyon hastalarının kognitif işlevler açısından karşılaştırılması
CC Kaygusuz, O Arisoy, MH Boztas, M Sercan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(4):320-332
ÖZET
3. Ana bileşenler analizi ile panik bozukluğu alt tiplerinin değerlendirilmesi
R Konkan, O Senormanci, O Guclu, E Aydin, M Erkiran
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(4):333-340
ÖZET
4. Şizofreni hastalarında özkıyım girişimi ve özkıyım düşüncesinin, hastalık şiddeti, depresyon ve içgörü ile ilişkisi
G Umut, ZO Altun, BS Danismant, I Kucukparlak, N Karamustafalioglu, MC Ilnem
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(4):341-350
ÖZET
5. Madde Kötüye Kullanımı Tarama Testi’nin (DAST-10) eroin bağımlısı erişkinlerde ve madde kullanım bozukluğu olan ergenlerde psikometrik özellikler
C Evren, Y Can, A Yilmaz, E Ovali, S Cetingok, V Karabulut, E Mutlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(4):351-359
ÖZET
6. Migren hastalarında travma sonrası stres bozukluğu ve öfke
S Karsikaya, O Kavakci, N Kugu, AS Guler
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(4):360-366
ÖZET
7. Türkiye’de adli sistemdeki çocuklar için muhtemel bir travma kaynağı: Hakim ve savcıların tutumları
OB Dursun, IS Esin, M Gulec, MT Sener, FV Taş, NE Beyhun, M Godekli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(4):367-375
ÖZET
8. Bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran intihar girişimi vakalarının değerlendirilmesi
M Asoglu, F Bulbul, A Altindag
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(4):376-380
ÖZET
Derleme
9. Alkol aşermesinin nörobiyolojisi, genetiği ve tedavisi
C Sengul, N Dilbaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(4):381-387
ÖZET
Olgu Sunumu
10. İki olgu sunumu eşliğinde işyerinde yıldırmanın psikiyatrik yansımalarının gözden geçirilmesi
E Karaahmet
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(4):388-391
ÖZET
11. Araknoid kisti olan majör depresyon vakasında elektrokonvülsif tedavi uygulaması
F Bulbul, B Demir, I Aksoy, G Alpak, A Unal, H Savas
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(4):392-394
ÖZET
12. Ülkemizde bir status epileptikus nedeni: İzoniazid zehirlenmesi
EK Çoban, VB Dogan, A Dirik
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(4):395-397
ÖZET
13. Lityum kesilmesinden sonra 72 ay devam eden nefrojenik diabetes insipidus: Olgu sunumu
G Elboga, F Bulbul, A Unal, G Alpak, U Elboga, M Ozkaya, H Savas
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(4):398-401
ÖZET
Editöre Mektup
14. Nadir tanı konulan bir uyku bozukluğu: Narkolepsi
PG Ozdemir, Y Selvi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(4):402-403