Dergi Ara >>
Editörden
1. Pharmacopsychosocial Treatment of Opioid Dependence: Harm Reduction, Palliation, or Simply Good Medical Practice?
PR Martin, AJR Finlayson
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(1):1-7
TAM METİN
Araştırma
2. Ergenler için Ruhsal Sorunlar Tarama Ölçeği?nin (ERST) geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
K Ögel, G Karadayı, G Şenyuva, H Kanoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(1):8-16
ÖZET
TAM METİN
3. WISC-R ve Raven Standart Progresif Matrisler Testinin DEHB tanısı alan çocuklarda matematik başarısını belirleme gücü
Ş Soysal, S Tan, S Aldemir
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(1):17-26
ÖZET
TAM METİN
4. Mental kontrol: Ergenler öznel iyi oluşlarını nasıl korurlar?
A Eryılmaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(1):27-34
ÖZET
TAM METİN
5. Nöroleptik malign sendrom gelişiminde demografik ve klinik risk etkenlerinin araştırılması: Literatürdeki Türkçe olguların değerlendirilmesi
F Alkan, K Altınbaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(1):35-42
ÖZET
TAM METİN
6. Bir üniversite hastanesinde yatarak tedavi gören hastalarda çoklu ilaç kullanımı: Geriye dönük bir çalışma
Ç Yenilmez, G Güleç, A Büyükkınacı, A Dayı, H Turgut, YT Uludağ, S Akbaba
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(1):43-50
ÖZET
TAM METİN
7. Egzersiz bağımlılığı ve psikopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi
E Vardar, SA Vardar, İ Toksöz, N Süt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(1):51-57
ÖZET
TAM METİN
8. Uyum bozukluğu olgularında intihar davranışı
A Bolu, A Doruk, M Ak, B Özdemir, F Özgen
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(1):58-62
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Anoreksiya nervozada hormonal değişimler
BB Annagür, SB Zincir
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(1):63-69
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Perindopril kullanımı sonrasında serum lityum düzeyinde yükselme:Bir olgu bildirimi
F Alkan, K Altınbaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(1):70-73
ÖZET
TAM METİN
11. İlk tanısı otizm olan bir becker musküler distrofisi olgusu
ŞS Başgül, S Saltık
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(1):74-77
ÖZET
TAM METİN
12. Bir olgu sunumu eşliğinde REM uykusu davranış bozukluğuna bağlı suç işleme ve suçun adli psikiyatrik olarak değerlendirilmesi
FS Aliustaoğlu, G Yüksel, S Saygılı, G Oral
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(1):78-83
ÖZET
TAM METİN
13. Parkinson hastalığı ve delüzyonel parazitoz birlikteliği: Bir olgu sunumu
S Erdoğan, E Genç, FÇ Çelikel, S Kurt, HK Ünaldı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(1):84-87
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Metoklopramidle gelişen akut distoni: Bir olgu sunumu
S Korkmaz, M Atmaca, S Sağlam
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(1):88-89
ÖZET
TAM METİN
15. Opioid Bağımlılığında Sürdürüm Tedavisi
Y Can, E Mutlu, V Karabulut, AÇ Demirci, G Umut, T Çetin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(1):90-92
TAM METİN