Dergi Ara >>
Araştırma
1. İkinci basamak ergen ve genç erişkin psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda kasıtlı kendine zarar verme davranışının yaygınlığı ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi
G Saçarçelik, A Türkcan, H Güveli, D Yeşilbaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(4):253-264
ÖZET
TAM METİN
2. Bir grup lise öğrencisinde internet bağımlılığı değerlendirmesi: Kesitsel bir çalışma
ÖŞ Üneri, C Tanıdır
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(4):265-272
ÖZET
TAM METİN
3. Üniversite öğrencileri ve çalışanları örnekleminde Leahy Duygusal Şema Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması, geçerlilik ve güvenilirliği
KF Yavuz, MH Türkçapar, B Demirel, E Karadere
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(4):273-282
ÖZET
TAM METİN
4. Buss-Perry Agresyon Ölçeği Türkçe versiyonunun yatarak tedavi gören erkek alkol/madde bağımlılarında geçerliği ve güvenirliği
C Evren, Ö Çınar, H Güleç, S Çelik, B Evren
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(4):283-295
ÖZET
TAM METİN
5. Hastanede çalışan hemşirelerde ruhsal belirtilerin incelenmesi
G Özgür, AB Gümüş, Ş Gürda
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(4):296-305
ÖZET
TAM METİN
6. Vitiligolu hastalarda psikiyatrik morbidite
ÖD Balaban, Mİ Atagün, HD Özgüven, HH Özsan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(4):306-303
ÖZET
TAM METİN
7. Genç-erişkin şizofreni hastalarında kemik mineral yoğunluğu düzeyinin sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması
E Koçer, S Yazıcı, F Canan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(4):314-320
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Kraepelin bugün yaşasaydı dikotomi varlığını sürdürüyor olur muydu?
K Altınbaş, S Tunç, MS Yazar, S Özçetinkaya, S Gülöksüz, ET Oral
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(4):321-330
ÖZET
TAM METİN
9. Yaşlılarda yürüme bozuklukları ve kognitif yıkım arasındaki ilişki
S Güler
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(4):331-339
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Psikotik belirtilerle giden atipik lokalizasyonlu bir nörosifilis olgusu
KF Yavuz, S Ulusoy, H Selçuk, H Erkmen
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(4):340-344
ÖZET
TAM METİN
11. Senkopun nadir bir nedeni: Takayasu arteritine bağlı gelişen subklavian çalma sendromu
E Yıldırım, M Tahmaz, A Kumbasar, AK Ergen, DH Ertem, Y Altunkaynak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(4):345-348
ÖZET
TAM METİN
12. Sitalopram ile suisid girişimi sonrasında sinüs ritminin baskılanarak atrial ritmin geliştiği bir olgu
S Korkmaz, H Korkmaz, M Atmaca, M Kuloğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(4):349-351
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
13. Çocuklarda Akran Zorbalığı
ÖŞ Üneri
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(4):352-353
TAM METİN