Dergi Ara >>
Araştırma
1. Venlafaksin XR'ın hafif-orta dereceli depresyondaki etkinlik ve güvenilirliğine ilişkin açık bir çalışma
ME Ceylan, E Abay, A Akkök, S Birsöz, A Çelikkol, N Dilbaz, H Erkmen, YE Evlice, S Kırlı, İ İçelli, M Özmen, R Tükel, S Ünal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(4):196-202
ÖZET
TAM METİN
2. Afet yaşantıları, afet psikiyatrisi, ve Bingöl depremi sonrası ruhsal müdahele programı
M Uğurlu, B Bakım, M Güveli, KO Karamustafalıoğlu, T Soydal, T Ergüder
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(4):203-210
ÖZET
TAM METİN
3. Şizofreni ve diğer psikotik bozukluğu olan hastalarda tedaviye uyum sorunları
ZSÜ Çobanoğlu, T Aker, N Çobanoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(4):211-218
ÖZET
TAM METİN
4. Panik bozukluğu ve komorbid tanılar
R Konkan, S Yalçınkaya, M Erkıran, H Erkmen
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(4):219-222
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Ornitin transkarbamilaz eksikliği olan bir hastada atipik antipsikotiklerle tedavi sürecinde başlayan epileptik nöbetler: Bir vaka sunumu
İ Yaluğ, L Kayaalp
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(4):223-225
ÖZET
TAM METİN
6. Capgras sendromu 8 vaka örneği ve literatürün gözden geçirilmesi
ME Sevim, EMÖ Şahin, SY Özden, EE Beştepe, S Sönmez, D Kafadar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(4):226-230
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
7. Gençlerin intihar girişimlerinin özellikleri
D Ertemir, M Ertemir
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(4):231-234
ÖZET
TAM METİN
8. Huzurevinde kalan yaşlıların psikosyal yönlerinin incelenmesi
N Bölükbaş, H Arslan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(4):235-239
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Epilepsili hastalarda psikiyatrik bozukluklar
A Yapıcı, C Güvenç, ME Ceylan, E Kılınç, N Oğuz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(4):240-248
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. İzole nervus hypoglossus felci ile prezente olan bir karotis arter disseksiyonu: Olgu sunumu
N Demir, Y Altunkaynak, B yalçıner, A Köksal, V Sözmen, S Baybaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(4):249-251
ÖZET
TAM METİN
11. Kokain kullanımı ile anevrizmal SAK arasındaki ilişkinin bir vaka nedeni ile gözden geçirilmesi
U Özdemir, MM Taşkın, N Kaplan, M Gülen, KB Ethemoğlu, NH Sütpideler, K Avlar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2003; 16(4):252-254
ÖZET
TAM METİN