Dergi Ara >>
Araştırma
1. Nöroleptik İdame Tedavisinin Kesilmesi
O Arkonaç, F Aslaner, A Verimli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1986; 1(8):1-6
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Cluster Başağrısında Yeni Görüşler
S Tuncer, C Tuncer, S Kangöz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1986; 1(8):7-9
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
3. Psikoseksüel Disfonksiyonların Tedavisi
MH Özbay, E Göka, S Güngör
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1986; 1(8):9-13
ÖZET
TAM METİN
4. Lityum Karbonat ve Haloperibol Beraberce Uygulanımında Nörotoksisite
C İlnem, O Arkonaç, ŞN Erkoç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1986; 1(8):13-15
ÖZET
TAM METİN
5. Psikiyatriye Başvuran "Örselenen Kadın"ın Tanınması
Ş Yüksel, A Kayır
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1986; 1(8):16-20
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Nöroleptik Malign Sendrom - Bir Vaka
B Arpacı, ME Ceylan, H Forta
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1986; 1(8):20-22
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Katatonik Sendrom
C Tuncer, S Tuncer, FT Oral
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1986; 1(8):22-24
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
8. Amitriptilin Tedavisinde EKG Değişiklikler
N Eradamlar, O Arkonaç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1986; 1(8):24-28
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Nöropsikolojik İncelemenin Temel Prensipleri
A Özlü
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1986; 1(8):29-38
ÖZET
TAM METİN
10. Kronik Depresyon
F Maner
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1986; 1(8):38-41
ÖZET
TAM METİN
11. Nöroleptiklere Bağlı Ekstrapiramidal Sistem Yan Etkiler ve Beta Blokerlerin Rolü: Veriler Yeterli mi?
H Fidaner
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1986; 1(8):41-44
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
12. Uzun Süreli Haloperidol Kullanımında Ortaya Çıkan Ekstrapramidal Sendromlar ve Bunların Tedavilerinde Antikolinerjik İlaçların Yeri
ŞN Erkoç, O Arkonaç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1986; 1(8):44-48
ÖZET
TAM METİN
Derleme
13. Dissosiyatif Bozukluklar
O Arkonaç, İ Koçak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1986; 1(8):48-52
ÖZET
TAM METİN
14. Monoaminlerle İlgili Yeni Çalışmalara İlişkin Kısa Notlar
ME Ceylan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1986; 1(8):52-57
ÖZET
TAM METİN
Çeviri
15. Klinik ve Moleküler Çalışmalar Yönünden Epileptik Araştırmalar - Bir Çeviri
AV Delgado, D Greenberg (Çev. B Arpacı, ME Ceylan)
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1986; 1(8):58-71
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
16. Yazıcı Krampı
Ş Yüksel, A Kayır
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1986; 1(8):71-74
ÖZET
TAM METİN