Dergi Ara >>
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar>> Yıl:2018; Cilt: 10; Sayı: 2
Derleme
1. Dürtüsellik ve Aşırı Yeme Arasındaki İlişki: Psikolojik ve Nörobiyolojik Yaklaşımlar
D Atalayer
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2018; 10(2):131-147
ÖZET
TAM METİN
2. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Etyolojisinde Çevresel Etkenler
H Gül, B Öncü
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2018; 10(2):148-185
ÖZET
TAM METİN
3. İnfertilite Psikolojik Danışmanlığı
S Seymenler, DM Siyez
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2018; 10(2):186-197
ÖZET
TAM METİN
4. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Duygu Düzenleme Güçlükleri ve Tedavisi
Y Öztürk, G Özyurt, AE Tufan, AA Pekcanlar
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2018; 10(2):198-211
ÖZET
TAM METİN
5. Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Alt Tipleri: Heterojen Bir Tanı Kategorisi
D Eldoğan
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2018; 10(2):212-227
ÖZET
TAM METİN
6. Geniş Otizm Fenotipi
Ö Küçük, G Ulaş, F Yaylacı, S Miral
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2018; 10(2):228-248
ÖZET
TAM METİN
7. Tardiv Diskinezive Tedavi Yaklaşımları
ME Demirkol, Ş Şenbayram, G Doğangüneş, L Tamam
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2018; 10(2):249-264
ÖZET
TAM METİN
8. Şizofreni Etyolojisinde Mikrobiyotanın Rolü
Ş Kartalcı
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2018; 10(2):265-278
ÖZET
TAM METİN