Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2008; Cilt: 9; Sayı: 1
Editörden
1. Hastane Bağımlılığı mı?
M Beyazyürek
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(1):2-2
Araştırma
2. Turgut Özal Tıp Merkezinde Görevli Hemşirelerin Sigara İçme Davranışları ve Etkileyen Faktörler
R Aylaz, S Hacıevliyagil, A Durdu
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(1):3-8
ÖZET
3. Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Öğrencilerinde Alkol ve Madde Kullanımıyla İlgili Tutumlar
MA Ersoy, N Özdemir, HA Savaş
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(1):9-13
ÖZET
4. Alkol Bağımlılığı Olan Erkek Hastalarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Ç Etik, Y Taner, E Taner, Z Arıkan
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(1):14-17
ÖZET
5. Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Z Koç, Z Sağlam
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(1):18-24
ÖZET
6. Zabıta Memurlarında Sigara İçme ve Depresyon Sıklığı ile Bunları Etkileyen Faktörler
R Kutlu, S Çivi, O Karaoğlu
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(1):25-30
ÖZET
Derleme
7. Alkol Bağımlılığı ve Duygudurum Bozuklukları
N Özpoyraz, L Tamam, G Karakuş
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(1):31-35
ÖZET
8. Madde Bağımlılarının Tedavi Sonrası Sosyal Yaşamdaki Sorunları ve Sosyal Hizmet Uygulamaları
Ç Sevin, E Erbay
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(1):36-40
ÖZET
Olgu Sunumu
9. Eroine Başlamada Yeni Bir Motivasyon: Diabetli 3 Olgu
N Cansel, HA Savaş, A Özovacı, A Kalenderoğlu, E Savaş
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(1):41-44
ÖZET
10. Bir Kez Ekstazi Kullanımına Bağlı Gelişen Bir Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgusu
ÜB Semiz, A Algül, C Güneş, A Ateş, C Başoğlu, S Ebrinç, M Çetin
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(1):45-48
ÖZET