Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2006; Cilt: 7; Sayı: 3
Editörden
1. Ölümleri beklemek...
M Beyazyürek
Bağımlılık Dergisi, 2006; 7(3):110-110
Araştırma
2. Lise Öğrencilerinde Arkadaş Özellikleri ve Madde Kullanımı
G Erdem, CY Eke, K Ögel, S Taner
Bağımlılık Dergisi, 2006; 7(3):111-116
ÖZET
TAM METİN
3. Tedavi Motivasyonu Anketi (TMA) Türkçe Versiyonunun Alkol Bağımlısı Hastalarda Faktör Yapısı, Geçerliği ve Güvenirliği
C Evren, Ö Saatçioğlu, E Dalbudak, BS Danışmant, D Çakmak, RM Ryan
Bağımlılık Dergisi, 2006; 7(3):117-122
ÖZET
TAM METİN
4. İş Kazasına Bağlı Yaralanmalarda Alkol Kullanımı
S Kıran, N Konuk, L Atik, B Saltık, Z Şahin, FN Ayoğlu
Bağımlılık Dergisi, 2006; 7(3):123-128
ÖZET
TAM METİN
5. Tıp Fakültesi Birinci ve İkinci Sınıf Öğrencilerinde Sigara İçme Durumu ve Depresyon Yaygınlığı Arasındaki İlişki
K Marakoğlu, S Çivi, Ş Şahsıvar, S Özdemir
Bağımlılık Dergisi, 2006; 7(3):129-134
ÖZET
TAM METİN
6. Gamma Glutamil Transferaz Düzeyi Yüksek Alkol Bağımlılarının Özellikleri
H Mırsal, ÖA Kalyoncu, Ö Pektaş, Y Genç, Ö Öztürk, G Köroğlu, D Tan, M Beyazyürek
Bağımlılık Dergisi, 2006; 7(3):135-139
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Kannabinoidler: Ödüllendirici ve Bağımlılık Yapıcı Etkilerinin Nörobiyolojisi ve Nöropsikofarmakolojisi Üzerine Bir Gözden Geçirme
T Alıcı, İT Uzbay
Bağımlılık Dergisi, 2006; 7(3):140-149
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Problemli İnternet Kullanımıyla Başvuran İki Uçlu Bir Hasta Nedeniyle Psikiyatrik Ek Tanı Tartışması: Olgu Sunumu
G Köroğlu, Ö Öztürk, N Tellioğlu, Y Genç, H Mırsal, M Beyazyürek
Bağımlılık Dergisi, 2006; 7(3):150-154
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
9. Taşrada Bağımlılık Tedavisi ve Farkındalığı Arttırmada Madde Bağımlılığı Programlarının Özel Önemi
N Konuk, L Atik
Bağımlılık Dergisi, 2006; 7(3):155-155
TAM METİN